Grundejerforening i Frederikssund

Frederikssund Grundejerforening

Velkommen til Frederikssund Grundejerforening.

Frederikssund Grundejerforening blev stiftet i 1906.

Frederikssund Grundejerforening er i modsætning til de såkaldte deklaratoriske grundejerforeninger, der i lokalområderne står for eksempelvis vedligeholdelse af veje og fællesarealer, en politisk forening gældende for hele kommunen og alene med fokus på de boligpolitiske forhold.

Frederikssund Grundejerforening er ikke partipolitisk, men forsøger primært gennem de større landsdækkende interesseorganisationer, Parcelhusejernes Landsorganisation (www.parcelhus.dk) og Ejendomsforeningen Danmark (www.ejendomsforeningen.dk), at påvirke boliglovene, dels i den private sektor under Parcelhusejernes Landsorganisation, dels for udlejerne gennem Ejendomsforeningen Danmark.

De store landsdækkende organisationer har deres styrke ved at repræsentere bredt, og selv om man derfor ved en umiddelbar betragtning måtte mene, at der ikke sker så meget i Frederikssund Grundejerforening, er et medlemskab af Frederikssund Grundejerforening desuagtet af stor betydning i og med den støtte, man yder til de landsdækkende organisationer.

Lokalt er vi høringspart ved kommuneplanlægning, vi har et samarbejde med Huslejenævnet, hvor vi indstiller et medlem repræsenterende udlejersiden, og vi indstiller 4 lægdommere til Boligretten i Hillerød ligeledes som repræsentanter for udlejersiden. Herudover påtager vi os en visitation for medlemmer, der kontakter foreningen med problemer af den ene eller den anden karakter, men nogen egentlig sagsbehandling er der ikke tale om.

Kontingentet er yderst beskedent, idet man som parcelhusejer kan være med for blot kr. 170,00 om året, hvilket samtidigt er et medlemskab af Parcelhusejernes Landsorganisation, hvor man kan deltage i deres møder og bliver holdt orienteret om stort og småt i bladet ”Mit Hus”. Der er forskellige medlemsfordele i Parcelhusejernes Landsorganisation, herunder rabat på forsikringer, og disse tilbud er naturligvis åbne for alle medlemmer af Frederikssund Grundejerforening. Herudover kan man som medlem deltage i den årlige generalforsamling, hvor der typisk i forbindelse med generalforsamlingen vil være et fagligt indlæg af almen interesse. Det skal dog siges, at deltagelsen i generalforsamlingerne typisk er beskeden, hvilket dog heller ikke gør noget, idet det er selve medlemskabet, der er vigtigt for at nå de boligpolitiske mål.

Er man udlejer eller er man blot interesseret i at være opdateret med udviklingen indenfor specielt lejeretten, kan man i stedet vælge et udlejermedlemskab, hvor kontingentet årligt er på kr. 725,00, hvilket så samtidigt giver medlemskab ikke blot af Parcelhusejernes Landsorganisation, men også Ejendomsforeningen Danmark, hvor der vil være mulighed for dagligt at modtage orientering om medlemsrelevante forhold ”sakset” fra landets dagblade, der vil være mulighed for at deltage i spændende ”gå hjem møder”, hvor deltagelsen typisk er enten gratis eller kun forbundet med en lille udgift. Der er mulighed for fra ejendomsforeningens hjemmeside at downloade alle typer formularer til lejekontrakter, og der er mulighed for juridisk support. Uden om Frederikssund Grundejerforening kan man blive direkte medlem af Ejendomsforeningen Danmark, men det koster det dobbelte, hvorfor et medlemskab af Frederikssund Grundejerforening allerede her er en åbenlys fordel.

Frederikssund Grundejerforening indgår samtidigt i et samarbejde i den såkaldte fællesforening med det noget tunge navn Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm. Fællesforeningen arbejder tæt sammen med Ejendomsforeningen Danmark, hvor man er repræsenteret i bestyrelsen, og Parcelhusejernes Landsorganisation, hvor man ligeledes er repræsenteret i bestyrelsen. Fællesforeningen afholder et årligt delegeretmøde, hvor medlemmer er velkomne til at deltage, blandt andet med gennemgang af seneste lejeretlig praksis, og en gang om året afholdes et lejeretligt seminar på Hotel Hvide Hus i Køge, hvor der alene betales et par hundrede kroner til dækning, medens den øvrige deltagelse er gratis. Niveauet er således, at alle med en vis indsigt i lejeretlige forhold kan følge med, men omvendt også således at kurset er godkendt for blandt andet advokater og revisorer, der i forbindelse med deres beskikkelse har pligt til at deltage i et vist antal kursuslektioner om året. Jeg har i de seneste år været formand for Fællesforeningen.

Har man således blot en lille interesse i ejendomsmarkedet, enten som privat parcelhusejer eller udlejer, eller blot juridisk, teknisk eller økonomisk interesse for ejendomsmarkedet, er det svært at se, hvorfor man ikke skal være medlem af Frederikssund Grundejerforening og endda således, at man ikke engang for at få noget for pengene behøver at være aktiv i selve Frederikssund Grundejerforening, selv om vi af indlysende grunde naturligvis gerne hilser på vore medlemmer på den årlige generalforsamling.

Her vil du løbende kunne følge med i, hvad der sker samt finde vedtægter og regnskaber.

Danmarks største online videnbank om rationelle energibesparelser. Du finder råd, vejledninger og dokumenterede løsninger.

Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med hus og lejlighed, bl.a. i ferierne. Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for jer.

Parcelhusejernes Landsforening er Danmarks eneste organisation for parcelhusejere. Du kan hente hjælp, råd, vejledning og fordele.