Grundejerforening i Frederikssund

Lægdommer

Hvert fjerde år indstiller lejer- og udlejerorganisationerne en række lægdommere til landets boligretter.
Den nye periode starter 1. juli 2017.

Frederikssund Grundejerforening vil derfor indstille kompetente personer med god viden
om bolig- og erhvervslejeretlige forhold.


Har det din interesse ?

Der stilles ikke krav om, at man skal have en særlig uddannelse, men lejelovens § 109 siger, at
lægdommere skal være kendt med bolig- og huslejeforhold.

Det er derfor vigtigt at du dagligt arbejder med lejelovgivningen.


Vil du være lægdommer ?

Det er Ejendomsforeningen Danmark, som melder ud, hvem der endeligt indstilles som lægdommer.
Personer der i valgperioden fylder 70 år kan ikke indstilles.

Såfremt det har din interesse bedes du maile til Frederikssund Grundejerforenings

formand Jens Thoregaard på jens@fgrf.dk


Mailen skal mindst indeholdende følgende oplysninger:

  • Hvilken retskreds du ønsker at opstille til
  • CV – herunder det fulde navn, stilling, bopæl, privat telefonnummer, arbejdsadresse og telefonnummer, fødested og email